Zastanawiając się, jak wyliczyć alimenty na dziecko, należy wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica.

Poniżej przedstawię opisane zostały szczegółowe zasady dotyczące ustalania wysokości alimentów na dziecko

I. Jaka wysokość alimentów?

Nie istnieje ogólnie ustalona kwota alimentów na dziecko w określonym wieku, czy mieszkające w danym mieście.

Wysokość zasądzonych na dziecko alimentów zależna jest od dwóch kwestii:

  • tego, ile pieniędzy potrzebuje dane dziecko
  • tego, ile jest w stanie zarobić rodzic mający płacić alimenty?

Zwróć uwagę, że napisałam o możliwościach zarobkowych rodzica, nie zaś o aktualnych jego zarobkach.

II. Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Niezależnie od powyższego, w pozwie trzeba wskazać przecież konkretną kwotę alimentów. Jak ją obliczyć?

Odnośnie potrzeb dziecka, najłatwiej przygotować ich ogólne zestawienie . Przyładowymi kategoriami będą: odzież, wyżywienie, szkoła. Natępnie należy wskazać miesięczne koszty przy poszczególnych pozycjach.

Pamiętaj przy tym, że każdy z rodziców ma obowiązek zaspokajać potrzeby dziecka. Nie oznacza to jednak, że zawsze kwotę miesięcznych wydatków będziemy dzielić na 2. Rodzic, który mieszka z dzieckiem i sprawuje nad nim stałą opiekę realizuje tym samym część swojego obowiązku alimentacyjnego. Świadczenia alimentacyjne obejmują bowiem środki utrzymania i środki wychowania w formie pieniężnej lub w naturze. Nie zawsze zatem jeśli koszty wychowania i utrzymania dziecka wynosi 1200 zł każdy z rodziców będzie zobowiązany do pokrywania kwoty po 600 zł.

Co do możliwości zarobkowych rodzica możesz opierać się na jego dochodach wykazanych umową czy PITem lub porównać jego kwalifikacje, umiejętności i wykazać, że może on mieć znacznie większe możliwości zarobkowe niż jego aktualne wynagrodzenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie zapraszam na indywidualne spotkanie

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie