Zastanawiając się, jak obliczyć alimenty na dziecko, należy mieć na uwadze:

  1. miesięczne koszty utrzymania dziecka,
  2. możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Poniżej przedstawię opisane zostały szczegółowe zasady dotyczące obliczania wysokości alimentów na dziecko

I. Jak mam obliczyć alimenty na dziecko ?

Nie istnieje ogólnie ustalona kwota alimentów na dziecko w określonym wieku, czy mieszkające w danym mieście.

Wysokość zasądzonych na dziecko alimentów zależna jest od dwóch kwestii:

  • tego, ile pieniędzy potrzebuje dane dziecko
  • tego, ile jest w stanie zarobić rodzic mający płacić alimenty?

Zwróć uwagę, że napisałam o możliwościach zarobkowych rodzica, nie zaś o aktualnych jego zarobkach.

Niezależnie od powyższego, w pozwie trzeba wskazać przecież konkretną kwotę alimentów. Jak ją obliczyć?

II. Potrzeby dziecka – suma miesięcznych kosztów utrzymania dziecka

Odnośnie potrzeb dziecka, najłatwiej przygotować ich ogólne zestawienie .

Przyładowymi kategoriami będą: odzież, wyżywienie, szkoła. Natępnie należy wskazać miesięczne koszty przy poszczególnych pozycjach.

III. Podział kosztów utrzymania dziecka na oboje rodziców

Pamiętaj przy tym, że każdy z rodziców ma obowiązek zaspokajać potrzeby dziecka. Sumę miesięcznych kosztów utrzymania należy zatem podzielić na oboje rodziców. 

Ogólna zasada jest taka, że otrzymaną kwotę tą dzielimy równo na 2 i wynik stanowi wysokość obowiązku aliemntacyjnego każdego z rodziców. Przykładowo jeśli koszty wychowania i utrzymania dziecka wynosi 1200 zł każdy z rodziców będzie zobowiązany do pokrywania kwoty po 600 zł.

Jednakże, od zasady tej istnieją wyjątki. Nie zawsze kwotę miesięcznych wydatków będziemy dzielić równo na 2. Rodzic, który mieszka z dzieckiem i sprawuje nad nim stałą osobistą opiekę realizuje tym samym część swojego obowiązku alimentacyjnego. Świadczenia alimentacyjne obejmują bowiem środki utrzymania i środki wychowania w formie pieniężnej lub w naturze. Świadczenie pieniężne tej osoby może być mniejsze niż rodzica, który stale nie mieszka z dzieckiem. Rodzic nie sprawujący stałej osobistej opieki może przykłądowo pokrywać 70% kosztów utrzymania dziecka lub inny procent, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

III. Możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia  alimentów

Co do możliwości zarobkowych rodzica możesz opierać się na jego dochodach wykazanych umową czy PITem. Powinien zostać złożóny wniosek o zobowiązanie go do ich włożenia do akt sprawy.

Należy jednak pamiętać, że często dochodzi do ukrywania czy zaniżania dochodów lub celowego niepodejmowania pracy, aby uchylić się od płatności aliemntów.

W takiej sytuacji należy dodatkowo zbadać i przedstawić sądowi kwalifikacje i umiejętności zobowiązanego rodzica i wykazać, że ma on  znacznie większe możliwości zarobkowe niż jego aktualne wynagrodzenie. Możliwości a nie faktyczne zarobki wyznaczają granice alimentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie w zakresie pozwu związanego z alimentami zapraszam na indywidualne spotkanie- tel. 607 669 126

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie