Opis

WZÓR POZWU O ALIMENTY

Wzór pozwu o alimenty umożliwi wszczęcie sprawy sądowej o ustalenie (po raz pierwszy) obowiązku alimentacyjnego.

Wzór pozwu o alimenty wykorzystaj wtedy, gdy sytuacja bytowa małoletniego nie jest ustabilizowana – rodzic zobowiązany do alimentacji nie łoży na jego utrzymanie bądź łoży w niedostatecznym zakresie. Pozew o alimenty na dziecko może złożyć rodzic sprawujący na stałe opiekę nad dzieckiem zarówno wówczas, gdy rodzice małoletniego są małżeństwem, jak i wówczas, gdy dziecko pochodzi ze związku nieformalnego.

 

Dla kogo:

Dla osoby zamierzającej uregulować sytuację bytową i materialną małoletniego dziecka, niezależnie od tego, czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy nie. Ten pozew należy złożyć jeśli nie było nigdy wcześniej orzeczenia o alimentach. Jeśli orzeczenie takie było (np. w wyroku rozwodowym), należy złożyć pozew o zmianę alimentów (zobacz w sklepie- dostępny).

 

Zalety:

Zaletą powództwa o alimenty na rzecz małoletniego dziecka jest możliwość uregulowania sytuacji bytowej potomstwa.

 

Wady:

Jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem, w razie wystąpienia drugiego (pozwanego) małżonka z powództwem o rozwód bądź o separację sprawa o alimenty na rzecz dziecka zostanie zawieszona (art. 445 § 1 i 2 k.p.c.). W razie podjęcia przez stronę, która zainicjowała sprawę o alimenty, decyzji o rozwodzie bądź separacji konieczne jest wystąpienie z kolejnym powództwem.

 

Praktyczne zastosowanie – kiedy warto, a kiedy nie:

Pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka warto złożyć wówczas, gdy sytuacja ekonomiczna rodziny – z uwagi na niełożenie (bądź niedostateczne łożenie) na małoletnie dzieci przez jednego z rodziców – jest niestabilna. Jeżeli rodzice małoletniego są małżeństwem, z powództwem o alimenty na rzecz wspólnych małoletnich dzieci może wystąpić przeciwko jednemu z małżonków drugi małżonek jako przedstawiciel małoletnich dzieci bez konieczności wytaczania sprawy o rozwód bądź o separację.

Pobierz przygotowane przeze mnie dokumenty i nie daj się formalnościom. Jedyne co musisz zrobić, to uzupełnić dane, następnie skompletować załączniki oraz wysłać dokumenty do sądu.

Jeżeli po zakupie uznasz, że potrzebujesz indywidualnej rozmowy z adwokatem, zachęcam Cię do skorzystania z konsultacji.