Rozwód2023-01-13T20:43:06+00:00
POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

Adwokat P. Tkacz specjalizuje się w sprawach o rozwód prowadzonych w Lublinie.

Adwokat od rozwodów Lublin

Wsparcie adwokata w sprawie rozwodowej

Spawy rozwodowe należą do tych, które wzbudzają największe emocje, a jednocześnie stanowią trudne i stresujące przeżycie dla większości małżeństw. Właśnie dlatego, doświadczony adwokat od rozwodów w Lublinie może okazać się istotnym wsparciem dla osoby, która oczekuje, że proces rozwiązujący małżeństwo przebiegnie sprawnie i szybko. Nasza kancelaria prawna od lat wspiera Klientów, włączając się w sprawy o rozwód na różnych etapach postępowania. Wiedza, doskonała znajomość prawa oraz obiektywne podejście pozwalają nam udzielać pomocy w sposób profesjonalny i koncentrować się na ochronie interesów naszych Klientów.

Czytaj więcej

Rozwód adwokat Lublin

Co sprawia, że postępowania rozwodowe bywają tak bardzo skomplikowane? Powodów jest wiele, a jednym z tych, które w największym stopniu wpływają na przebieg sprawy, są emocje. Dzięki wsparciu, jakie gwarantuje kompetentny adwokat, rozwód w Lublinie może wiązać się ze znacznie mniejszym poziomem stresu. Pomoc specjalisty od prawa rodzinnego odgrywa również niebagatelną rolę w takich aspektach związanych z postępowaniem rozwodowym jak ustalenie praw do opieki nad dziećmi czy podział wspólnego majątku.

Praktyka pokazuje, że kluczem do uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia oraz szybkiego zakończenia procesu jest odpowiednia strategia. Włączając się w sprawy rozwodowe w Lublinie, nasza kancelaria pomaga Klientom wypracować porozumienie w kwestiach, w których możliwe jest zawarcie kompromisu, jednocześnie przygotowując optymalną linię obrony oraz taktykę procesową.

Sprawy rozwodowe Lublin – od czego zależy czas trwania procesu?

Czas trwania sprawy o rozwód uzależniony jest od wielu czynników, a samo postępowanie często wzbudza skrajne emocje wśród jego uczestników, co dodatkowo może wydłużać całą procedurę. To, jak długo trwać będzie proces, zależy w dużej mierze od tego, czy:

 • małżeństwo posiada dzieci,
 • któraś ze stron wnioskuje o rozwód z orzekaniem o winie,
 • ustalony został faktyczny powód zakończenia pożycia,
 • małżonkowie osiągnęli porozumienie w kluczowych kwestiach.

Dzięki wsparciu, jakie gwarantuje kompetentny adwokat w Lublinie, rozwód może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Sporo zależy jednak od zaangażowania obu stron postępowania oraz od faktycznej chęci osiągnięcia porozumienia. Nie bez znaczenia jest również profesjonalnie sporządzony pozew o rozwód, który nie powinien posiadać błędów ani braków formalnych, których usunięcie dodatkowo wydłuża całą sprawę.

Adwokat od rozwodów Lublin – co daje jego wsparcie w postępowaniu?

Biorąc pod uwagę, jak złożoną materię stanowią sprawy rozwodowe, wsparcie kompetentnego prawnika jest wręcz wymagane, jeśli chcemy, by postępowanie zakończyło się szybko i przyniosło oczekiwane, korzystne rozstrzygnięcia. Doświadczony adwokat od rozwodów w Lublinie minimalizuje ryzyko uchybień oraz błędów w strategii procesowej, a w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, może również wesprzeć Klienta w udowodnieniu, że rozkład pożycia wynika z postawy współmałżonka.

Drugim powodem, dla którego toczące się sprawy rozwodowe w Lublinie wymagają wsparcia adwokata, jest obiektywizm prawnika. W obliczu skrajnie silnych emocji, jakie postępowanie rozwodowe często wzbudza wśród obu jego stron, specjalista od prawa potrafi ocenić sytuację z właściwym dystansem. Jednocześnie minimalizuje kolejne ogniska zapalne, mogące wpływać na dalsze losy procesu.

W jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?

Składając w sądzie pozew o rozwód, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że w uzasadnionych przypadkach sędzia może odstąpić od rozwiązania małżeństwa. Dzieje się tak w sytuacji, w której rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kompetentny adwokat od rozwodów w Lublinie stanowi cenne wsparcie w takich sytuacjach, pomagając wypracować skuteczną strategię procesową. Do najczęstszych przesłanek, zgodnie z którymi sąd może nie dać rozwodu, należą sytuacje, w których:

 • na skutek rozwiązania małżeństwa mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci,
 • rozwodu żąda wyłącznie strona winna rozpadowi pożycia,
 • stan zdrowia strony pozwanej uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie, a nie ma kto się nim zająć.

Warto dodać, że powody, dla których sąd może odstąpić od ogłoszenia rozwodu, nie zostały opisane w przepisach – stanowią jedynie zbiór wytycznych. Dzięki wsparciu, które zapewni Państwu nasz adwokat w Lublinie, rozwód nie musi być zagrożony, nawet w tak skrajnych przypadkach. Warto jednak pamiętać, że sprzeczność z zasadami współżycia społecznego może stanowić powód, dla którego sąd nie zakończy małżeństwa nawet w sytuacji, gdy stwierdzi faktyczny rozkład pożycia.

Rozwód adwokat Lublin: co oznacza rozkład pożycia?

Warunkiem niezbędnym do tego, aby sąd mógł ogłosić rozwód, jest udowodnienie przez stronę pozywającą, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że małżonkowie nie utrzymują już ze sobą wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych, czy ekonomicznych. Różnice te powodują niemożność powrotu do fizycznych zbliżeń, wpływają na odmienne poglądy dotyczące wychowywania dzieci, uniemożliwiają prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego czy determinują odmienne sposoby spędzania wolnego czasu. Adwokat obsługujący sprawy rozwodowe w Lublinie pomaga swoim Klientom udowadniać stan faktyczny, poprzez przygotowanie i przedstawienie argumentów potwierdzających realne zakończenie pożycia.

Adwokat rozwód Lublin: czy możliwe jest szybkie uzyskanie rozwodu?

Zgodnie z obowiązującym prawem, sąd może ogłosić rozwód za porozumieniem stron. W takich przypadkach proces trwa najkrócej, a wyrok rozwodowy można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Aby jednak rozwód bez orzekania o winie przebiegł sprawnie i bezproblemowo, konieczne jest wypracowanie między partnerami porozumienia dotyczącego kluczowych kwestii, jak rozdział opieki nad dziećmi, podział majątku czy zawarcie umowy o alimenty. Te oraz pozostałe aspekty można wypracować w trakcie wcześniejszych negocjacji, podczas których nasi doświadczeni adwokaci od rozwodów w Lublinie również wspierają swoich Klientów, dbając o maksymalne zabezpieczenie ich interesów.

Adwokat Lublin rozwód – czynności sądowe w sprawie

W trakcie postępowania rozwodowego sąd realizuje szereg czynności, do których zaliczaj się m.in.:

 • przyjęcie pozwu rozwodowego, wszczynającego postępowanie,
 • założenie akt sprawy rozwodowej,
 • wyznaczanie terminu pierwszej rozprawy oraz kolejnych posiedzeń,
 • dołączanie pism składanych w trakcie procesu,
 • wydanie orzeczenia końcowego, orzekającego o rozwodzie, alimentach, podziale majątku oraz pozostałych kwestiach.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach rozwodowych w Lublinie pomaga swoim Klientom w przygotowaniu wniosku o rozwód, a także wszelkich potrzebnych pism procesowych oraz dokumentów, wymaganych na każdym etapie postępowania. Jednocześnie doświadczony specjalista od prawa rozwodowego stanowi cenne wsparcie merytoryczne, objaśniając reprezentowanej stronie wszystkie niejasne lub niezrozumiałe dla niej aspekty procedury sądowej.

Sprawy rozwodowe Lublin – z orzeczeniem o winie lub bez

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach o rozwód zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków oraz z winy obojga partnerów. W pierwszym przypadku sąd nie wskazuje jako winnego rozpadu pożycia żadnego z małżonków, co daje największe szanse na szybkie i polubowne zakończenie postępowania. Chcąc uzyskać orzeczenie potwierdzające wyłączną winę współmałżonka, w toku sprawy strona musi udowodnić, że to partner w całości odpowiada za rozkład małżeństwa. Jeśli priorytetem jest właśnie taki rozwód, adwokat w Lublinie może stanowić cenne wsparcie w postępowaniu dowodowym. Z kolei zakończenie małżeństwa z winy obojga małżonków najczęściej ogłaszane jest w sytuacji, gdy obie strony nie mogą dojść do porozumienia, wzajemnie obwiniając się o spowodowanie rozpadu ich związku.

Rozwód adwokat Lublin – profesjonalne wsparcie kancelarii prawnej

Doświadczony i kompetentny adwokat od rozwodów w Lublinie w każdym z powyższych przypadków może zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego orzeczenia. Jeśli przygotowują się Państwo do trudnego i wymagającego typu postępowania, jaki niewątpliwie stanowią sprawy rozwodowe, Lublin jest miastem, w którym oferujemy swoją pomoc. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz umówienia konsultacji z prawnikiem.

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie: Jak przeprowadzić transakcję?

By |18 czerwca, 2023|Categories: podział majątku, Rozwód|Tags: , , |

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie: Jak przeprowadzić transakcję?   Sprzedaż mieszkania

Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe? Wniosek, pismo, pozew o podwyższenie alimentów

By |24 marca, 2023|Categories: alimenty, Rozwód|

Podwyższenie alimentów - kiedy jest możliwe?   Podwyższenie alimentów w

Pozbawienie praw rodzicielskich – co to jest? Pozbawienie władzy rodzicielskiej – wniosek

By |24 stycznia, 2023|Categories: Rozwód|Tags: , , |

Pozbawienie praw rodzicielskich - co to jest?   Pozbawianie praw

Adwokat jest z Klientem na każdym kroku  drogi w sprawie o rozwód przed Sądem Okręgowym w Lublinie

 • porady prawne w sprawie rozwodu

 • pozew o rozwód

 • reprezentacja adwokata na rozprawach w postępowaniu rozwodowym

 • pisma procesowe w postępowaniu rozwodowym

 • mediacje w sprawach rozwodowych

Adwokat broni najlepszych interesów Klienta w czasie rozwodu

Wierzymy w to, że w czasie rozwodu istotnym jest, by mieć po swojej stronie adwokata, który profesjonalnie będzie bronił najlepszych interesów Klienta w tym trudnym i emocjonującym dla niego czasie.

Pomagamy Klientom zrozumieć prawo rozwodowe i mechanizmy rządzące tym procesem oraz wykorzystać je na ich korzyść.

Jesteśmy z Klientami na każdym kroku tej drogi- od zainicjowania sprawy, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

 

PAULINA TKACZadwokat

Prowadzi Kancelarię adwokacką w Lublinie, specjalizującą się w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku.

Doświadczenie zdobywała od 2010 r. w warszawskich i lubelskich kancelariach prawnych oraz prowadząc obsługę prawną Miejskiego Ośrodki Pomocy Rodzinie w zakresie rodzin zastępczych i alimentów.

Jest wykładowcą prawa m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła roczne stypendium na Universidad de Jaen w Hiszpanii.

Adwokat jest z Klientem na każdym kroku  drogi w sprawie o rozwód przed Sądem Okręgowym w Lublinie

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

  Go to Top