Opis

WZÓR POZWU O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów zainicjuje sprawę sądową o zmianę doczasowego rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wysokości alimentów.

 

W pakiecie “wzór pozwu o podwyższenie alimentów” otrzymujesz:

  1. wzór pozwu z przypisami i z szerokim objaśnieniem jak go wypełnić oraz złożyć,
  2. kalkulator alimentów– celem ustalenia nowej wysokości alimentów,
  3. ebook- “Jak obliczyć wysokość alimentów”.

Praktyczne zastosowanie wzoru pozwu o podwyższenie alimentów– kiedy warto:

Dziecko rośnie i rozwija się, a co za tym idzie – rosną jego potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży, kosmetyków czy środków czystości, edukacji, pojawia się konieczność korepetycji, zmiana szkoły, nowe hobby, aparat na zęby lub choroby. Wraz ze zmianami w życiu dziecka powinna pójść zmiana wysokości zasądzonych alimentów. Sam upływ czasu uzasadnia często zmianę wysokości alimentów.   Tym bardziej jeśli zasądzone były kilka lat temu.

Raz ustalone alimenty (w wyroku sądu, ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem) mogą zostać zmienione, za każdym razem gdy okoliczności, które miały wpływ na ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego, ulegną istotnej zmianie.

Zdarza się, że powództwo tego rodzaju związane jest również z samą istotną poprawą sytuacji majątkowej bądź zarobkowej rodzica  zobowiązanego do alimentacji.

W pozwie o podwyższenie alimentów należy koncentrować się na wykazaniu zmiany, jaka nastąpiła pomiędzy poprzednim rozstrzygnięciem w zakresie obowiązku alimentacyjnego a momentem zainicjowania nowej sprawy. Zmiana ta musi być istotna.

Dla kogo:

  • Dla osoby zamierzającej uregulować sytuację bytową małoletniego dziecka (niezależnie od tego, czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy nie)
  • gdy obowiązek alimentacyjny był już wcześniej ustalony wyrokiem, ugodą sądową bądź ugodą przed mediatorem

Zalety pozwu o podwyższenie alimentów:

Możliwość uregulowania sytuacji bytowej dzieci, gdy uległa zmianie tj. potrzeby dziecka wzrosły, ewentualnie gdy sytuacja majątkowa bądź zarobkowa pozwanego uległa poprawie.

Polecam również skorzystanie z możliwości konsultacji indywidualnych twojej sprawy przed złożeniem pozwu.