Podział majątku – adwokat Lublin2023-03-02T14:17:04+00:00

Podział majątku – adwokat Lublin

 

PAULINA TKACZadwokat

Prowadzi Kancelarię adwokacką w Lublinie, specjalizującą się w sprawach o rozwód, alimenty i podział majątku.

Doświadczenie zdobywała od 2010 r. w warszawskich i lubelskich kancelariach prawnych oraz prowadząc obsługę prawną Miejskiego Ośrodki Pomocy Rodzinie w zakresie rodzin zastępczych i alimentów.

Jest wykładowcą prawa m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła roczne stypendium na Universidad de Jaen w Hiszpanii.

Podział majątku Lublin

Kancelaria Adwokacka Pauliny Tkacz to zespół kompetentnych prawników, wpierających swoich Klientów w postępowaniach dotyczących zmiany ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami. W sprawach o podział majątku adwokat w Lublinie stanowi cenne wsparcie zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i na etapie prowadzenia sprawy rozwodowej. Obsługujemy najbardziej złożone sprawy, także te, w których jedna ze stron posiada majątek poza granicami Polski oraz obejmujące rozliczenie nakładów na majątek odrębny jednego z małżonków, w tym rozliczenie budowy domu na działce małżonka. Reprezentujemy również cudzoziemców. Stawiamy na kompleksowe wsparcie prawne i merytoryczne, doskonale zdając sobie sprawę z faktu, że podział majątku w Lublinie podobnie jak w dowolnym, innym mieście, może być sprawą o wysokim stopniu skomplikowania.

Czytaj więcej

Podział majątku adwokat Lublin – zakres świadczonej pomocy

Wsparcie adwokata w postępowaniach o podział majątku obejmuje:

  • bieżące doradztwo oraz konsultacje prawne,
  • sporządzanie pism w toku postępowania,
  • wsparcie strony w negocjacjach,
  • reprezentację w postępowaniach przed sądami wszystkich instalacji,
  • planowanie działań oraz strategii,
  • pomoc w zbieraniu materiałów dowodowych,
  • zawarcie umowy rozdzielności majątkowej,
  • wezwanie do ugodowego podziału majątku po rozwodzie,

a także szereg innych czynności prawnych, których wymaga sprawa o podział majątku.

Pomoc prawna przy podziale majątku – Lublin

Zarówno stopień skomplikowania przepisów, jak i nasze wieloletnie doświadczenie dowodzą, że sprawy o podział majątku należą do trudnych i nierzadko długotrwałych postępowań. Błędem jest powszechne przekonanie, że dzielenie wspólnego majątku ma miejsce wyłącznie przy rozwodzie. Zmiany ustroju majątkowego partnerów można dokonywać również w trakcie trwania małżeństwa. Wspólność majątkowa małżeńska może ustać w momencie spisania intercyzy, wydania przez sąd orzeczenia o rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia przez niego upadłości. Niezależnie od okoliczności, nasi prawnicy pomogą Państwu przeprowadzić podział majątku w Lublinie, korzystając z eksperckiej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w tej materii.

Sprawa o podział majątku po rozwodzie

Jedną z najczęstszych przesłanek do założenia w sądzie sprawy o podział majątku jest sytuacja, w której strony nie mogą osiągnąć porozumienia we własnym zakresie.. Organ prowadzący sprawę przeprowadza postępowanie dowodowe, na podstawie materiałów, które zobowiązane są dostarczyć mu strony. Kompetentny prawnik z pewnością zwiększy Państwa szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia, w odpowiedni sposób zabezpieczając wszelkie interesy swojego Klienta. Jest to istotne ponieważ sprawy o podział majątku charakteryzuje zwykle znaczna wartość przedmiotu sporu.

Podział majątku Lublin – dlaczego warto skorzystać ze wsparcia adwokata?

W przypadku tak złożonych postępowań, jak podział majątku adwokat w Lublinie to gwarancja uzyskania fachowej pomocy na każdym etapie prowadzonej sprawy. Wsparcie prawnika daje pewność, że wszystkie pisma procesowe zostały sformułowane w sposób poprawny, a dołączane do sprawy dokumenty i dowody mają charakter kompletny. Jednocześnie, adwokat w pełni koncentruje się na ochronie interesów Klienta, podchodząc do sprawy z właściwym dystansem i obiektywizmem. Jego obecność na sali sądowej oraz bieżące doradztwo, mogą wymiernie wpłynąć na czas trwania sprawy o podział majątku, jak również uchronić przez niesatysfakcjonującym rozdziałem wspólnych dóbr.

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Go to Top