Jak zamienić specjalny zasiłek opiekuńczy na świadczenie pielęgnacyjne?

 

Zarówno świadczenie pielęgnacyjne i jak i specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są osobom sprawującym opiekę nad  osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, ale mają różną wysokość, dlatego beneficjenci zastanawiaja się jak zamienić specjalny zasiłek opiekuńczy na świadczenie pielęgnacyjne?

 

  1. Jednoczesne pobieranie zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

występują sytuacje, gdy osoba spełnia przesłanki zarówno do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jak i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Każdorazowo wymaga to indywidualnej weryfikacji.

  1. Wybór pomiędzy zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Należy dokonać zatem wyboru świadczenia.

Przepis art. 17 ust 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie powinien być interpretowany  w oderwaniu od treści art. 27 ust 5 ustawy , zgodnie z którym w przypadku zbiegu świadczeń przysługuje jedno, wybrane przez osobę uprawnioną oraz od treści art. 24 ust 2 ustawy. ( wyrok II SA/Bk 322/20).

  1. Wysokość zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

Istnieją  znaczące różnice w wysokości tych świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2021 r. wynosi 1971 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.

 

3. Jak dokonać wyboru i  zamienić specjalny zasiłek opiekuńczy na świadczenie pielęgnacyjne?

W przypadku spełniania przesłanek do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w czasie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego (każdorazowo wymaga to indywidualnej analizy) należy złożyć stosowny wniosek.

 

Co istotne, przy odpowiednim opisaniu wniosku możliwe będzie takie jego skonstruowanie, aby nie było konieczne wstrzymanie wypłacania aktualnie pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego, aż do chwili ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 

Dopuszcza się przy tym uchylenie lub zmianę decyzji z mocą wsteczną jeśli następuje to za zgodą lub na korzyść zainteresowanego, co spowoduje dalsze korzyści finansowe dla osoby pobierającej świadczenie.

Kancelaria sporządza stosowne wnioski w imieniu klientów z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu: 607 669 126.