Sprzedaż mieszkania po rozwodzie: Jak przeprowadzić transakcję?

 

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie może być skomplikowanym procesem, szczególnie w kontekście prawa obowiązującego w Polsce. Zrozumienie aspektów prawnych związanych z tym procesem jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i uniknięcia potencjalnych pułapek. W tym artykule omówimy kilka istotnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę podczas sprzedaży mieszkania po rozwodzie, zgodnie z polskim prawem w przypadku współwłasności.

 

1.  Sprzedaż mieszkania po rozwodzie a prawo w Polsce-  charakter  współwłasności

 

 W przypadku sprzedaży mieszkania po rozwodzie, jeśli nieruchomość była wspólną własnością małżonków, występuje kwestia współwłasności.

W Polsce, w przypadku rozwodu, dochodzi do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. W miejsce współwłasności łącznej powstaje współwłasność w częściach ułamkowych.

Co do zasady mieszkanie, będące własnością obojga małżonków, podlega podziałowi na zasadzie równości, chyba że zostanie zawarta inna umowa między stronami lub sąd orzeknie inaczej.

 

 

2. Porozumienie między współwłaścicielami, albo sprzedaż udziału w mieszkaniu po rozwodzie

 

Właściciele wspólnego mieszkania po rozwodzie powinni osiągnąć porozumienie w sprawie sprzedaży nieruchomości. Współwłaściciele powinni ustalić, jak podzielić zyski ze sprzedaży i jakie są warunki transakcji. Podstawowym elementem udanej sprzedaży mieszkania po rozwodzie jest komunikacja i współpraca między byłymi małżonkami. Warto nawiązać konstruktywny dialog w celu ustalenia wspólnych celów i znalezienia rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Jeśli istnieje spór, warto skorzystać z pomocy mediatora lub prawnika, aby doprowadzić do porozumienia.

W przypadku gdy jeden z byłych małżonków nie zgodzi się na sprzedaż, druga strona może sprzedać wyłącznie swój udział w nieruchomości. Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli„.

Możliwe jest również sądowe zniesienie współwłasności. 

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i nieruchomościowym, aby dokładnie omówić prawa i obowiązki każdej strony oraz ustalić właściwy podział środków.

 

3. Umowa przedwstępna

 

Po osiągnięciu porozumienia, doradzane jest, aby współwłaściciele porządzili umowę przedwstępną, która określa warunki przyszłej sprzedaży.

Umowa ta powinna zawierać informacje dotyczące ceny, terminów płatności, podzielonej zapłaty, obowiązków stron oraz ustalenia dotyczące ewentualnych rozstrzygnięć sporów. Zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika przy sporządzaniu tej umowy, aby zapewnić pełną ochronę praw obu stron.

 

 

4. Podział zysków ze sprzedaży

 

W przypadku współwłasności mieszkania lub współwłasności domu zgodnie z polskim prawem, zyski ze sprzedaży są dzielone proporcjonalnie między współwłaścicieli.  Proporcje te mogą wynikać z orzeczenia sądowego lub porozumienia między stronami. Pomocne  jest, aby ustalić jasne zasady dotyczące podziału zysków i sposobu zapłaty ceny w umowie przedwstępnej lub w innym dokumencie notarialnym.

5. Notarialne dokonanie sprzedaży

 

Sprzedaż mieszkania lub domu po rozwodzie, które stanowi współwłasność, powinna być dokonana u notariusza. Notariusz sporządza akt notarialny, który jest podstawą prawna transakcji. Właściciele powinni być obecni przy podpisywaniu aktu notarialnego lub, w przypadku niemożności, udzielić pełnomocnictwa.

 

Podsumowując, rozwód to trudny okres w życiu, który często wiąże się z wieloma zmianami. Jedną z nich może być konieczność sprzedaży wspólnego mieszkania. Ta decyzja może być emocjonalnie i logistycznie trudna, ale odpowiednie podejście i planowanie mogą pomóc w przeprowadzeniu skutecznej transakcji. Skorzystanie z usług profesjonalistów może znacznie ułatwić proces sprzedaży.