Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

 

Podwyższenie alimentów w Polsce jest możliwe w każdej chwili, jeśli wystąpią odpowiednie okoliczności uzasadniające takie działanie.

Jeśli brak zgody między stronami na zapłatę wyższych kwot alimentów pismo zawierające wniosek o podwyższenie alimentów  należy złożyć w sądzie. W Polsce to bowiem sądy zajmują się ustalaniem alimentów i podejmują decyzje w sprawie podwyższenia ich wysokości.

Kto może wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

  1. ojciec lub matka małoletniego zamierzający uregulować sytuację bytową małoletniego dziecka (niezależnie od tego, czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy nie)
  2. pełnoletnie dziecko.

Kiedy można złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Wniosek o podwyższenie alimentów można złożyć, gdy obowiązek alimentacyjny był już wcześniej ustalony:

  1. wyrokiem,
  2. ugodą sądową bądź
  3. ugodą przed mediatorem.

Raz ustalone alimenty (w wyroku sądu, ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem) mogą zostać zmienione, za każdym razem gdy okoliczności, które miały wpływ na ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego, ulegną istotnej zmianie.

 

Pozew o podwyższenie alimentów – zmiana okoliczności sprawy uzasadniająca jego złożenie

W pozwie o podwyższenie alimentów należy koncentrować się na wykazaniu zmiany, jaka nastąpiła pomiędzy poprzednim rozstrzygnięciem w zakresie obowiązku alimentacyjnego a momentem zainicjowania nowej sprawy. Zmiana ta musi być istotna.

Zmiana może dotyczyć:

  1. kosztów utrzymania i wychowania dziecka 
  2. możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do ich zapłaty rodzica. 

 

Podwyższenie alimentów może być bowiem uzasadnione zmianą sytuacji finansowej jednego z rodziców lub potrzebami dziecka, np. w przypadku wzrostu kosztów utrzymania dziecka lub pojawienia się nowych potrzeb związanych z jego edukacją czy leczeniem.

Wraz ze zmianami w życiu dziecka powinna pójść zmiana wysokości zasądzonych alimentów. Dziecko rośnie i rozwija się, a co za tym idzie – rosną jego potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży, kosmetyków czy środków czystości, edukacji, pojawia się konieczność korepetycji, zmiana szkoły, nowe hobby, aparat na zęby lub choroby.  Sam upływ czasu uzasadnia często zmianę wysokości alimentów.  Tym bardziej jeśli zasądzone były kilka lat temu.

Zdarza się, że powództwo tego rodzaju związane jest również z samą istotną poprawą sytuacji majątkowej bądź zarobkowej rodzica  zobowiązanego do alimentacji.

W każdym przypadku podwyższenie alimentów powinno być uzasadnione i zgodne z potrzebami dziecka oraz sytuacją finansową rodziców.

 

Jak podwyższyć alimenty? Wzór pozwu o podwyższenie alimentów +kalkulator nowej wysokości alimentów + ebook

Warto jednak pamiętać, że podwyższenie alimentów nie jest automatyczne i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu jeśli brak na to dobrowolnej zgody stron.

Sprawę sądową o zmianę doczasowego rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wysokości alimentów zainicjuje pozew o podwyższenie alimentów. 

 

W pakiecie „wzór pozwu o podwyższenie alimentów” otrzymujesz:

  1. wzór pozwu z przypisami i z szerokim objaśnieniem jak go wypełnić oraz złożyć,
  2. kalkulator alimentów– celem ustalenia nowej wysokości alimentów,
  3. ebook- „Jak obliczyć wysokość alimentów”.

 

Możesz również skorzystać z porady prawnej online lub pełnej reprezentacji w sprawie o alimenty  przez prawnika doświadczonego w sprawach rodzinnych.