Rozwód polubowny – jak to zrobić?

 

Rozwód polubowny to potoczna nazwa rozwodu, który jest przeprowadzany bez potrzeby prowadzenia rozprawy sądowej z pełnym postępowaniem dowodowym. Jest on nadal poprzedzony postępowaniem sądowym, ponieważ w Polsce nie ma możliwości rozwodu pozasądowego.

W tym przypadku jednak, para małżeńska zgadza się na podział opieki nad dziećmi, wysokość alimentów i inne kwestie związane z rozwodem, bez konieczności przeprowadzania szerokiej procedury dowodowej co do każdego z tych aspektów. Strony mogą się także porozumieć i wystąpić o polubowny podział majątku po rozwodzie.

Ten typ rozwodu jest często preferowany, ponieważ pozwala na przeprowadzenie rozwodu w sposób bardziej uporządkowany i bez emocjonalnych napięć. Nie wymaga też przedstawiania dowodów na rzecz winy jednej ze stron, co może być trudne i nieprzyjemne dla wszystkich zaangażowanych.

 

Rozwód z porozumieniem stron – rozwód bez orzekania o winie 

Pierwszym z istotnych elementów rozwodu polubownego jest rezygnacja z rozstrzygania przez sąd o winie małżonków w rozpadzie związku. Rozwód za porozumieniem stron może się odbyć bez orzekania o winie.

W takim przypadku, para małżeńska musi złożyć do sądu zgodny wniosek o rozwód bez orzekania o winie. 

Sąd rozpatrując taki wniosek, nie bada przyczyn rozpadu małżeństwa i nie podejmuje decyzji co do tego, która ze stron jest winna zerwania związku małżeńskiego.

Brak orzeczenia o winie może nastąpić tylko na wniosek obu małżonków. W przypadku, gdy chociaż jeden z małżonków zmieni zdanie i zażąda rozstrzygnięcia o winie sąd będzie musiał rozstrzygnąć tą kwestię

 

Rozwód polubowny – jak to zrobić? Inne niezbędne ustalenia małżonków 

Aby przeprowadzić „rozwód polubowny”, para musi również poczynić ustalenia dotyczące:

  1. miejsca zamieszkania małoletnich dzieci małżonków (przy ojcu czy przy matce)

  2. władzy rodzicielskiej (najczęściej pozostawienie obojgu rodzicom lub ewentualnie ograniczenie jednemu do określonych elementów)

  3. sposoby wykonywania kontaktów z dziećmi przez rodzica z którymi dzieci nie będą mieszkały na stałe (ustalenie, że będą na bieżąco ustalenie miedzy stronami lub ustalenie z góry określonych dni wizyt)

  4. wysokość alimentów i termin zapłaty.

Warto jednak pamiętać, że w uzasadnieniu pozwu należy w sposób wyczerpujący i prawidłowy opisać kwestie związane szczególnie z wysokością alimentów, aby nie mieć później problemów z podwyższeniem (tutaj przeczytasz o podwyższeniu alimentów) lub obniżeniem alimentów, jeśli będzie to zasadne na przestrzeni lat. Dzieci szybko rosną i zmianie ulegają ich potrzeby, stąd ważne, aby zrobić to prawidłowo i zapewnić im zaspokojenie ich potrzeb materialnych również w przyszłych latach, kiedy się zmienią. Trudno wykazać ci będzie zmiany jeśli aktualna sytuacja nie zostanie prawidłowo opisana.

Decyzje powyższe powinny być skonsultowane się z prawnikiem przed negocjacjami z małżonkiem i złożeniem wniosku o rozwód bez orzekania o winie. Zapraszam do kontaktu – tutaj- porady online oraz tutaj- stacjonarnie w Kancelarii w Lublinie.

Sąd pozwoli na przeprowadzenie rozwodu polubownie, najczęściej na pierwszej rozprawie, jeśli uzna, że powyższe ustalenia są zgodne z prawem i nie naruszają interesów dzieci.

O tym jak przebiega sprawa rozwodowa przeczytasz tutaj- „Rozwód krok po kroku”.

 

Polubowny podział majątku

Poza wskazanymi powyżej ustaleniami strony mogą, ale nie muszą porozumieć się również w zakresie polubownego podziału majątku.

Te ustalenia mogą również zostawić na późniejszy etap po rozwodzie. Najczęściej jest to preferowana opcja, ponieważ umożliwia spokojne skupienie się na uregulowaniu bieżących ustaleń rodzinnych i na nowo ułożenia życia rodziny w innych warunkach, bez zaogniania konfliktu kwestiami finansowymi.

Wzór pozwu o rozwód polubowny – bez orzekania o winie

Zastanawiasz się jak napisać pozew o rozwód bez wyjaśniania kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa i jakie kwestie powinny zostać uwzględnione? Chcesz się rozwieść szybko i bez problemów? Potrzebny Ci wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Wzór pozwu o rozwód sporządzony przez adwokata jest  doskonałą alternatywa dla osób, które nie chcą zatrudniać pełnomocnika do swojej sprawy rozwodowej. Kupując pakiet otrzymasz:

  1. wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie sporządzany przez adwokata z 12 letnim doświadczeniem na sali sądowej wraz z uzasadnieniem w edytowalnym pliku .docx (Word) do uzupełnienia. W pliku dokładnie oznaczone są miejsca gdzie musisz wstawić własne dane.
  2. wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego uzupełnienia i listę załączników,
  3. dane dotyczące opłat sądowych i sposobu wysłania dokumentów.

Jeśli przy wypełnianiu wzoru natrafisz na jakąś wątpliwość – możesz napisać do mnie maila na ptkacz@prawodlarodzin.pl.

come to enjoy the grand collection of tomford.to online as you are able to find all. www.apxvape.gr and other top famous watch brand online. https://wherewatches.com/ for sale is the perfect dexterity most typically associated with both, mental faculties also body. this is often with handy and complex attributes https://www.noobfactory.to/ for sale in usa always strengthen superb watchmaking practice. replicawatch.io rolex signifies that 21st century geneva loft faconnier watchmaking energy. stern making desires can be rather long not to mention responsible exact https://richardmille.to insurance. basketballjersey usa relates to the very to manufacture a fill out watch business.. discover chia-anime.to swiss-made luxury watches for men and women. https://www.robins.to wonderful to make sure that wonderful water-proof ability.