Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje rozwód musisz wiedzieć, że w sprawach rozwodowych występują dwie grupy kosztów. Pierwsza związana jest z opłatami sądowymi, druga zaś z kosztami zastępstwa procesowego przez pełnomocnika

I. Ile kosztuje rozwód? (opłaty sądowe)

Podstawowym kosztem związanym z rozwodem jest konieczność uiszczenia kwoty 600 zł tytułem opłaty od pozwu.

W sytuacji gdy powód nie jest w stanie uiścić powyższej opłaty sądowej, może złożyć wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych w całości lub części.

Jeśli sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa stron bez orzekania o winie zwróci powodowi kwotę 300 zł. W takiej sytuacji dodatkowo może nakazać pozwanemu zwrócić 150 zł powodowi. Finalnie zatem koszt rozwodu bez orzekania o winie wyniesie 150 zł dla każdej ze stron.

    Inne możliwe koszty to m.in.:
  • 1.000,00 zł, a w przypadku zgodnego projektu podziału majątku 300,00 zł- opłata sądowa od wniosku o podział majątku
  • zleżnie od rocznej wartości świadczenia – opłata sądowa od wniosku o zasądzenie alimentów dla współmałżonka (przykładowo: 300 złotych x 12 miesięcy = 3600 złotych, czyli opłata w wysokości 200 zł (do 500 złotych – w kwocie 30 złotych, ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych, ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;, ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych)
  • 200 zł- opłata sądowa od wniosku o eksmisję małżonka

II. Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód? (koszty zastępstwa procesowego)

Udział adwokata w sprawie rozwodowej nie jest obowiązkowy. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę tego postępowania dobrze jest mieć po swojej stronie profesjonalnego i doświadczonego doradcę. Dlaczego? Przeczytaj tutaj o tym jak adwokat może pomóc w sprawie rozwodowej.

Nie istnieje ogólny cennik prowadzenia spraw rozwodowych przez adwokatów. Każda z nich jest bowiem zupełnie inna i wymaga różnego nakładu pracy. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

Teraz już wiesz ile kosztuje rozwód. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprawach rozwodowych i uzyskać wsparcie adwokata zapraszam na indywidualne spotkanie

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie