Jak się rozwieść szybko i bezboleśnie?

Sprawy rozwodowe mogą trwać latami i być bardzo kosztowne. Istnieje jednak możliwość, aby rozwieść się szybko, w czym pomogą poniższe czynności.

I. Poprawnie napisany pozew rozwodowy przyśpieszy rozwód

Podstawowym warunkiem szybkiego i sprawnego rozwodu jest złożenie w sądzie poprawnie napisanego pozwu rozwodowego ze wszystkimi niezbędnymi elementami pism procesowych, oświadczeniami, wnioskami i załącznikami.

Już w pozwie postaraj się wykazać istnienie dwóch pozytywnych przesłanek kumulatywnych rozwodu w postaci zupełności i trwałości rozkładu pożycia oraz pozostałych okoliczności, o których w twojej sprawie orzekać będzie sąd.

Właściwie sformułowany pozew rozwodowy pozwoli uniknąć braków formalnych, a w konsekwencji doręczania przez sąd wezwań do ich uzupełnienia, które znacznie przedłużają czas postępowania sądowego.

Napisanie pozwu przez adwokata nie są obowiązkowe. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę tego postępowania dobrze jest mieć po swojej stronie profesjonalnego i doświadczonego doradcę, który może napisać pozew rozwodowy i/lub reprezentować w postępowaniu sądowym. Dlaczego? Przeczytaj tutaj o tym jak adwokat może pomóc w sprawie rozwodowej.

II. Uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód

Niezbędne jest prawidłowe opłacenie pozwu. Przeczytaj tutaj ile kosztuje rozwód

.

III. Zgoda małżonków, co do woli rozwiązania ich małżeństwa

Wola rozwiązania małżeństwa przez obu małżonków sprzyja sprawnemu i szybkiemu procesowi.

IV. Brak orzekania o winie w wyroku rozwodowym

Przyjmuje się, że orzeczenie co do winy rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym jest obligatoryjne, a zaniechanie orzekania o winie ma miejsce na zgodne żądanie małżonków.

Rezygnacja z ustalania przez sąd małżonka winnego rozpadu związku znacząco przyśpiesza rozpoznanie sprawy przez sąd.

Skutki braku orzeczenia o winie są takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Ustalenie winy w sentencji wyroku rozwodowego lub brak takiego orzeczenia mają wpływ na zakres i treść obowiązku alimentacyjnego między małżonkami.

V. Brak podziału majątku w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub – w przypadku zgody między stronami dokonać tego u notariusza.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie zapraszam na indywidualne spotkanie