Uchylanie się od alimentów – czy jest przestępstwem? Niealimentacja, obowiązek alimentacyjny

Uchylanie się od alimentów - czy jest przestępstwem?   Uchylanie się od płacenia alimentów jest uznawane za przestępstwo w wielu krajach, w tym w Polsce.