5 najczęściej popełnianych błędów w sprawie o alimenty- czyli czego nie robić w tego typu sprawach.

Oto 5 błędów, które najczęściej są popełniane w  sprawach o alimenty:

5 najczęściej popełnianych błędów w sprawie o alimenty:

 1. UZALEŻNIANIE WYSOKOŚCI ALIMENTÓW OD  AKTUALNYCH DOCHODÓW, A NIE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWYCH ZOBOWIĄZANEGO

  W sprawach o alimenty istotne są nie aktualne dochody, ale możliwości zarobkowe rodzica, które mogą się różnić.

  Przykładem jest sytuacja w której ojciec jest młodym, zdrowym, wykształconym człowiekiem, ale niedawno utracił pracę i jest bezrobotny.

  Należy też pamiętać, że często dochodzi do ukrywania czy zaniżania dochodów lub celowego niepodejmowania pracy, aby uchylić się od płatności alimentów. W takiej sytuacji należy dodatkowo zbadać i przedstawić sądowi kwalifikacje i umiejętności zobowiązanego rodzica i wykazać, że ma on  znacznie większe możliwości zarobkowe niż jego aktualne wynagrodzenie. Możliwości, a nie faktyczne zarobki wyznaczają granice alimentów.

 2. BRAK DOWODÓW DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW WYCHOWANIA I UTRZYMANIA DZIECKA

  Obowiązek dowodowy obciąża osobę która występuje z roszczeniem np. o ustalenie określonej wysokości alimentów. Ciężar dowodu określa, kto i co ma wykazać z określonego faktu lub okoliczności faktycznej, z których wywodzone są skutki prawne.

  To osoba która składa pismo powinna zatem udowodnić to czego żąda.

  Przedstawione dowody powinny zmierzać do wykazania prawdziwości twierdzenia zawartych w piśmie.

  Mogą to być przykładowo: dokumenty, zeznania świadków, czy przesłuchanie stron.

 3. POMIJANIE WYDATKÓW, KTÓRE SĄ PONOSZONE RAZ NA JAKIŚ CZAS

  Dziecko ma nie tylko potrzeby, które należny zaspokoić comiesięcznie, ale też takie, które są zaspokajane tylko raz bądź kilka razy w każdym roku. Przykładem mogą być tu wyjazdy wakacyjne, składki szkolne itp.

  Również tego typu wydatki powinno się rozważyć w sporządzanym spisie.

 4. DOŁĄCZANIE PARAGONÓW

  Paragon nie jest dowodem tego, że określona osoba poniosła dany wydatek, ani że dotyczy on konkretnego dziecka. Ewentualne wykazanie tego jest możliwe również innymi środkami dowodowymi.

 5. WYDATKI W RZECZYWISTOŚCI NIE PONOSZONE

  Nie należy wpisywać do zestawień wydatków, które dopiero mają być ponoszone w przyszłości. Istotna jest aktualna sytuacja dziecka i osoby, która jest zobowiązana do alimentacji. Nie należy opisywać wydatków, które być może będą ponoszone przykładowo opłat za zajęcia, na które dziecko może zostać zapisane w kolejnym roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie w zakresie pozwu związanego z alimentami zapraszam na indywidualne spotkanie- tel. 607 669 126

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie